גלריית וידאו

הגנות מאגרופים ישירים

צל בוקס - אגרופים ישרים

קומבינציית מכות ידיים

תרגול חופשי / שק - נועם

בקרוב...

הילדים בתרגיל קרבי

קומבינציית מכות רגליים

תרגול חופשי / שק - אילן